200 DE INFRACTORI IN EVIDENTA SERVICIULUI DE PROBATIUNE NISPORENI

 

 

Aflat in subordinea Ministerului Justitiei, biroul de probatiune din Nisporeni activeazã în sfera justitiei penale si are ca scop cresterea gradului de sigurantã socialã prin prevenirea reiterãrii conduitei infractionale si reintegrarea socialã a persoanelor care au sãvârsit infractiuni. In prezent sub supravegherea serviciului se afla aproape 200 de persoanecea mai mare pondere fiind ocupatã de persoane majore.

Putina lumea stie ce inseamna Serviciul de probatiune, tocmai pentru ca activitatea merita sa fie cunoscuta, i-am solicitat un interviu dnei  Maria ŞOIMU, şef interimar al Biroului de probaţiune  Nisporeni.

 

Maria ŞOIMU, şef interimar al Biroului de probaţiune  Nisporeni. ( Foto: Stefan Siscanu)

ALBASAT: Ce este un serviciu de probatiune ?

 Maria ŞOIMUProbaţiune este un control  al persoanelor  aflate în conflict cu legea  penală şi resocializarea lor, evaluarea psiho-socială la aceste persoane, adaptarea  persoanelor eliberate din  locurile de  detenţie  pentru preîntîmpinarea unor noi infracţiuni.

ALBASAT: Cati angajati sunteti si cati oameni aveti in supraveghere ?

 Maria ŞOIMU: La moment în Biroul de Probaţiune  Nisporeni activează doi consilieri care desfăşoară activitatea de probaţiune şi supraveghează în jur  a 200 de  persoane condamnate  pe diferite articole.

 ALBASAT: Ce atribuţii are Probaţiunea, cine sunt „clienţii” dumneavoastră?

Maria ŞOIMU: Atribuţiile probaţiunii sunt evaluarea  personalităţii subiectului probaţiunii, programe probaţionale, resocializarea condamnatilor  aflati la evidenţă, sprijinirea şi încurajarea permamentă  a persoanelor aflate la evidenţă, respectarea legii,  hotărarilor judecătoreşti. Persoanele care se afla la supraveghere  au obligaţii dar au şi drepturi,  obligaţiile sunt  să respecte  obligaţiunile şi restricţiile  stabilite de instanţa de judecată,  să îndeplinească cerinţele  legitime ale consilierului de probaţiune, să participe la programe probaţionale  care se vor  desfăşura în cadrul biroului,   să utilizeze asistentă postpenitenciară conform  destinaţiei,  să îndeplinească toate cerinţele consilierului  şi totodată şi drepturi are, să solicite şi  să primească informaţii despre  asistentă, să solicite  şi să primaescă  explicatii referitor la drepturile sale. 

Biroul de Probatiune Nisporeni in imagini. ( Foto: Stefan Siscanu)

 

ALBASAT:  Deci, dumneavoastră, cei de la Probaţiune, sunteţi cei care-i supravegheaţi şi-i ajutaţi pe oamenii condamnati la închisoare, dar cu suspendare, să nu încalce condiţiile suspendării impuse de judecător, să nu calce din nou strâmb. Şi, de ce nu, se poate spune că, prin activitatea dumneavoastră, aveţi într-un anumit fel şi posibilitatea de a-i aduce pe drumul cel bun pe infractorii cărora instanţa de judecată le-a acordat şansa de a-şi efectua pedeapsa în libertate…

 Maria ŞOIMU: Conform articolului 67  din Codul  Penal  persoanele condamnate la muncă neremunerată,  execută pedeapsa  la primăriile raionului Nisporeni unde sunt supravegheaţi de  persoane responsabile  şi totodată de noi, consilierii.  Executand munca, prin muncă  persoana  îşi cunoaşte greşelile,  le îndreaptă, înţelege că a  săvîrşit această infracţiune  şi  a primit o şansă, judecata  ia mai dat o sansa să nu plece  în penitenciar  dar să fie lîngă familie,  să fie în jur la săteni şi prin aceasta persoana isi corecteaza   comportamentul si   dă de înţeles   că nu va mai repeta crima săvarşită.

 

 ALBASAT:  Câte sesizări s-au înregistrat anul trecut si in anul curent în legătură cu cei care încalcă măsurile impuse?

 Maria ŞOIMUPersoanele  care se află la evidenţă la birou sunt cele care au comis crime repetate,  în astfel de  cazuri la mai  multe persoane a fost schimbată  măsura de pedeapsă. Anul trecut  consilierii nostri au inaintat  demersuri in instanţa de judecată pe articolul 90  la 6 persoane, la  5 dintre ele  pedeapsa a fost  schimbată  în arest,  iar la o persoană i s-a dat un termen de probă de 3 ani, i s-a mai dat  o şansă.  Conform articolului 67, munca  neremunerată,  2 persoane s-au eschivat  de a executa pedeapsa şi tot aşa a fost inaintat demersul  unde a fost schimbat  în închisoare. Anul acesta pînă la moment  avem trei cazuri unde conform articolului 90 au fost repetate crimele şi persoanele date deja se află în penitenciar, şi  totodata două demersuri cu muncă neremunerată  sunt înaintate  in  instanta unde sunt în proces de executare.

 

Un reportaj realizat de Tatiana Pantilei  în cadrul proiectului MOLDOVA+ (imagine: Stefan Siscanu, Mihai Pantilei)

 

 

16.06.2016